Про нас

Людина завжди пов′язувала своє життя з живими організмами – звірами, птахами, комахами.

 Сьогодні дуже гостро відчувається розрив між природою і людиною і особливо для міського населення. Міська людина намагається зберегти зв’язок з природою утримуючи в квартирі братів наших менших. Відкрито, з радістю на нашу доброту реагують усі звірі й птахи. Слід завжди пам’ятати, що усім добрим, зворушливим і симпатичним творінням природи властиві як і людині, не лише радощі, а й смуток, особливо, коли вони хворіють. Напевно ви бачили сльози коня, корови, собаки, кішки, які передчувають смерть під час захворювання.

Коли наші чотириногі друзі хворіють, то «айболітами» для них є фахівці ветеринарної медицини.

Без перебільшення хочу відмітити, що професія ветеринарного лікаря – одна з найгуманніших, своїм корінням вона дістає сивої давнини. Ще в третьому тисячолітті до нашої ери ветеринарія в Єгипті викладалась, як наука. По крихтах збиралися спеціальні знання.

Тисячоліттями накопичувався досвід, який передавався з покоління в покоління.

Геніальні відкриття у ветеринарній медицині Пастера, Мечнікова, досягнення мікробіології дозволили видатному вченому С.С.Евсеєнку сказати: «Медицина оберігає людину, ветеринарна медицина людство».

В цьому крилатому вислові зазначені і суть нашої роботи і її головне завдання.

Славетна своїми досягненнями у галузі ветеринарної медицини і Херсонщина.У 1836 році в Херсонській губернії було вперше затверджено посаду ветеринара. Слід зазначити, що на всю Російську імперію та той час було лише 84 ветеринарних лікаря. У 1885 році в Херсонській губернії вперше в Росії почали застосовувати виготовлену в Білозерській, а потім в Херсонській лабораторії вакцину Ценковського проти сибірки. Дана вакцина з успіхом застосовувалась на території всієї Росії протягом 85 років. Таким чином, Білозерську лабораторію, незважаючи на недовгочасність її існування, можна вважати першою в Східній Європі науково-практичною бактеріологічною станцією, яка мала блискучі результати своєї роботи.  

Сучасна ветеринарна медицини області – це майже тисячний колектив фахівців, розгалужена система, як державних, так і приватних установ ветеринарної медицини.

За останні роки значно поліпшилося матеріальне становище державних установ ветеринарної медицини.

В області працює сучасна Херсонська обласна державна лабораторія ветеринарної медицини ім.Л.С.Ценковського, яка в 2006 році акредитована за міжнародним стандартом ISO 17025.

 Вся ця потужна система ветеринарної медицини області виконує дві основні функції: це забезпечення охорони території області від занесення та виникнення гострозаразних, антропозоонозних хвороб тварин та забезпечення населення області якісною сировиною і продуктами тваринного та рослинного походження.  

 Заздалегідь вдячний Вам за співпрацю та відвідування нашого сайту, на якому Ви зможете більш детально ознайомитись з роботою нашої служби та з тими завданнями, які на неї покладені    

 

Основні функції, завдання та повноваження

Головного управліня ветеринарної медицини в Херсонській області

      Головне управління ветеринарної медицини в Херсонській області є територіальним органом центрального органу виконавчої влади. Державного комітету ветеринарної медицини України, утворене відповідно до Закону України " Про ветеринарну медицину".                Головне управління є правонаступником управління ветеринарної медицини в Херсонській області.

    У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Держкомветмедицини, іншими нормативно-правовими актами.

    Основними завданнями Головного управління ветеринарної медицини є:   

   - охорона території області, міста Херсон від занесення з території інших держав, регіонів, областей або з карантиної зони збудників інфекційних хвороб, також недопущення їх розповсюдження за межі адміністративної території;

- профілактика, діагностика інфекційних, інвазійних, незаразних хвороб тварин та їх лікуваня;

-забезпечення проведення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за здоров'ям тварин, безпечністю та якістю харчових продуктів, неїстивних продуктів тваринного походження, кормів та інших товарів; -здійнення державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за якістю та безпекою продукції тваринного, а на ринках і рослинного походженння; -державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за перевезенням, у тому числі експортом, імпортом, об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду; -захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей; - проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного , а на ринках і рослинного походження, а також готових кормів, кормів рослинного і тваринного походження та кормових добавок; - здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за тваринами, харчовими продуктами, неїстивними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, ветеринарними препаратами, прекурсорами, субстаніями, кормовими добавками, преміксами та кормами, патологічним матеріалом, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами, а також потужностями( об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки та обігу; - проведення ліцензування господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини;

  • - СПРИЯННЯ:

а ) впровадження системи ідентифікації тварин;

б ) постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини.

До компетенції Головного управління ветеринарної медицини в Херсонській області належать:

- Проведення оцінки епізоотичної ситуації, розроблення, затвердження і забезпечення здійснення протиепізоотичних заходів, видача в межах компетенції обов'язкових до виконання наказів, розпоряджень, приписів та вказівок щодо профілактики та ліквідації заразних хвороб тварин, видача висновків і обов'язкових до виконання розпоряджень щодо профілактики харчових токсикоінфекцій на об'єктах державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду, проведення дератизації, дезінфекції та інших заходів;

- Здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, біологічними продуктами, ветеринарними препаратами, субстанція ми, кормовими добавками, префіксами та кормами, патологічним матеріалом, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами, а також потужностями ( об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки та обігу;

- Здійснення державного контролю за виробництвом і готовою продукцією на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних, молокопереробних підприємствах, які використовують необроблені харчові продукти тваринного походження як сировину, та підприємствах гуртового зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження;

- дежавний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за охороною території області, міста Херсон від занесення з території інших держав, регіонів, областей або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин; перевірка ветеринарного стану тварин, продукції тваринного походження , ветеринарних препаратів, субстанції, готових кормів та кормових добавок, а також кормів тваринного і рослинного походження у разі їх експорту, імпорту, використання в регіоні;

- проведення оцінки ветеринарно-санітарного стану тваринницьких ферм, переробних підприємств, боєнь, цехів, ярмарків, ринків, пунктів заготівлі молока, племінних підприємств, пунктів штучного осіменіння, пасік, інкубаторів усіх форм власності, складських приміщень для зберігання продукції тваринного і рослинного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок і засобів їх транспортування;

- аналіз причин виникнення хвороб, недугів тварин та їх загибелі, розроблення рекомендацій щодо їх профілактики та лікування;

- державний нагляд за проведенням ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів, неїстівних продуктів, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, кормових добавок, преміксів та кормів;

- державний ветеринарно-санітарний нагляд за відбором зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження, необхідних для проведення відповідних досліджень;

- координація діяльності спеціалістів ветеринарної медицини незалежно від їх підпорядкування;

- проведення в межах компетенції експертизи і узгодження проектів планування та будівництва тваринницьких ферм, потужностей (об'єктів), що здійснюються забій тварин, переробних підприємств, підприємств, на яких виробляються ветеринарні препарати, ринків; бере участь у діяльності комісій з питань здачі в експлуатацію таких потужностей (об'єктів) і підприємств, відведення земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин;

- заборона експлуатації, тимчасове припинення або обмеження діяльності тваринницьких ферм, підприємств, що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, складських приміщень для зберігання продукції, підприємств з виробництва, зберігання, реалізації та використання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, ринків, об'єктів громадського харчування і торгівлі до усунення порушень суб'єктами господарювання ветеринарно-санітарних вимог, установлених законодавством;

 - організація проведення лабораторно-діагностичних (бактеріологічних, вірусологічних, хіміко-токсикологічних, патолого-анатомічних, гістологічних, паразитологічних, радіологічних) та інших досліджень з метою діагностики хвороб тварин та оцінки безпечності продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів і води для тварин;

- підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Державних надзвичайних протиепізоотичних комісій;

- здійснення відповідно до своєї компетенції повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження;

- видача органам страхування висновків щодо причин захворювання, вимушено забитих, загиблих або знищених тварин;

- приймати рішення щодо створення, реорганізації і ліквідації підпорядкованих установ ветеринарної медицини за погодженням з Держкомветмедицини, відповідно до законодавства.

1) організовує розроблення протиепізоотичних, лікувально-профілактичних планів, ветеринарно-санітарних заходів та їх виконання;

2) організовує перевірку ветеринарного стану тварин, продукції тваринного походження, кормів, кормових добавок у разі їх експорту, імпорту та транзиту;

3) здійснює ветеринарно-санітарний нагляд за якістю, зберіганням та застосуванням ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини; 4) проводить ліцензування господарської діяльності: - з оптової і роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами;

- ветеринарної практики;

- проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт;

5) організовує спільно з закладами охорони здоров'я, Держсанепідемслужбою, структурними підрозділами МНС роботу із захисту населення від зоонозів та своєчасний обмін інформацією про хвороби тварин;

6) організовує клінічні та лабораторні - вірусологічні, бактеріологічні, хіміко-токсикологічні, патолого-анатомічні, гістологічні, паразитологічні, радіологічні та інші дослідження з метою діагностики хвороб тварин, оцінки якості та безпеки продукції тваринного походження, кормів, води;

7) вживає заходи до своєчасного встановлення карантину в разі виникнення заразних хвороб тварин, виконання карантинних та інших ветеринарно-санітарних вимог у карантинній або загрозливій зоні, ліквідації спалахів інфекції;

8) координує та здійснює державний ветеринарно-санітарний нагляд за діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, юридичних та фізичних осіб, які провадять підприємницьку діяльність, пов'язану з виконанням комплексу заходів щодо профілактики захворювань тварин та їх лікування, підвищення якості продукції тваринного походження, запобігання хворобам, спільним для тварин і людей, та боротьби з ними;

9) здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль за переміщенням тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, призначених для вирощування тварин та догляду за ними, що не мають лікувальної і профілактичної дії, супутніх об'єктів, а також потужностями (об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки та обігу;

10) координує діяльність підрозділу ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів головних управлінь в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі під час надання практичної допомоги державним органам ветеринарної медицини в організації і здійсненні контролю та нагляду за виконанням ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб тварин;

11) здійснює державний ветеринарно-санітарний нагляд за проведенням державними установами ветеринарної медицини відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення відповідних досліджень;

12) здійснює державний нагляд за додержанням ветеринарно-санітарних вимог щодо утримання, внутрішньодержавних перевезень, експорту, імпорту та транзиту тварин, продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок;

13) здійснює державний нагляд за проведенням державними установами ветеринарної медицини ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного походження на м'ясокомбінатах, бойнях, у цехах, на інших переробних підприємствах і ринках, а також за додержанням вимог щодо передзабійного огляду тварин;

14) здійснює державний ветеринарно-санітарний нагляд на ринках (зоологічних ринках), пасіках та інших підприємствах торгівлі, де організовано продаж тварин, продукції тваринного і рослинного походження, кормів тваринного і рослинного походження, кормових добавок;

15) проводить оцінку ветеринарно-санітарного стану м'ясо-, рибо- і молокопереробних підприємств, боєнь, цехів, тваринницьких ферм, ярмарків, ринків, складів зберігання продукції тваринного походження, кормів, кормових добавок, засобів їх транспортування;

16) здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль за виробництвом і готовою продукцією на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних і молокопереробних підприємствах, що використовують необроблені харчові продукти тваринного походження як сировину, та підприємствах оптового зберігання неїстівних продуктів тваринного походження;

17) вживає заходи для проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях (об'єктах), що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування;

18) здійснює державний ветеринарно-санітарний нагляд за збором, утилізацією та знищенням загиблих тварин і відходів тваринного походження;

19) проводити експертизу проектів планування та спорудження тваринницьких ферм, будівель, підприємств забою і переробки тварин, продукції тваринного походження; беруть участь у діяльності робочих і державних комісій з прийняття в експлуатацію збудованих тваринницьких об'єктів, підприємств забою і переробки тварин та продукції тваринного походження, підприємств з виробництва, зберігання, реалізації та використання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, ринків, у розробленні проектів та відведенні земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин;

20) видає, тимчасово зупиняє дію, скасовує та поновлює експлуатаційний дозвіл або обмежує діяльність потужностей (об'єктів), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів, кормів тваринного походження, готових кормів, засобів, що використовуються для їх транспортування, та надають інформацію для ведення реєстру таких потужностей (об'єктів);

21) здійснює державний ветеринарно-санітарний нагляд за роботою уповноважених (офіційних) лікарів ветеринарної медицини щодо виконання ветеринарно-санітарних заходів;

22) вносить в установленому порядку пропозиції щодо зміни умов фінансування підприємств, установ і організацій ветеринарної медицини;

23) веде державну статистичну звітність у сфері ветеринарної медицини та готують пропозиції щодо її удосконалення;

 24) забезпечує контроль за надходженнями плати за ветеринарні послуги, ефективним та цільовим її використанням;

25) забезпечує фінансування установ, підпорядкованих головному управлінню, у межах коштів, передбачених кошторисом на відповідний рік;

26) організовує і контролює проведення атестації робочих місць спеціалістів ветеринарної медицини головних управлінь АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, управлінь ветеринарної медицини в районах, містах та державних установ ветеринарної медицини;

27) вносить пропозиції Держкомветмедицини про надання повноважень державних інспекторів ветеринарної медицини іншим спеціалістам ветеринарної медицини;

28) організовує науково-технічне та нормативно-методичне інформування з питань ветеринарної медицини державних установ ветеринарної медицини;

29) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

30) сприяє проведенню науково-дослідних робіт у галузі ветеринарної медицини;

31) здійснює відповідно до законодавства в межах повноважень, наданих Держкомветмедицини, функції з управління майном об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління;

32) забезпечує створення спеціалістам ветеринарної медицини належних виробничих та житлових умов, їх медичне і транспортне обслуговування.

1) на безперешкодний доступ до потужностей (об'єктів), що використовуються для виробництва, переробки та обігу тварин, харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та кормів, інших товарів;

 2) видавати накази, розпорядження та приписи про обов'язкові для виконання ветеринарно-санітарні заходи (уключаючи забій тварин, знешкодження, утилізацію або знищення товарів, дотримання процедур переробки, утилізації або знищення об'єктів, якщо вони є носіями хвороб, що підлягають повідомленню, або в разі виникнення підозри, що ці об'єкти заражені чи є носіями хвороб, що підлягають повідомленню, чи містять забруднюючі речовини, радіонукліди в кількостях, які перевищують максимальні рівні залишків);

3) видавати в межах компетенції накази, розпорядження та приписи стосовно вилучення з обігу тварин, харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, що не відповідають санітарним і ветеринарно-санітарним вимогам або технічним регламентам;

4) забороняти внутрішньодержавні перевезення та реалізацію продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження та переробку продовольчої сировини тваринного походження, що не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам, а також ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок, що не відповідають вимогам щодо їх належної якості та безпеки;

5) забороняти або обмежувати експорт, імпорт, транзит товарів, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби або не відповідають санітарним і ветеринарно-санітарним вимогам або технічним регламентам;

6) створювати в разі потреби комісії з числа спеціалістів ветеринарної медицини із залученням спеціалістів науково-дослідних установ, навчальних закладів для ідентифікації хвороб тварин та причин їх загибелі;

7) видавати розпорядження та приписи стосовно тимчасового зупинення, закінчення строку дії, поновлення і анулювання (скасування) експлуатаційного дозволу та ветеринарних документів; 8) видавати дозволи на проведення заходів із залученням тварин;

9) залучати транспортні засоби та спеціалістів державних установ ветеринарної медицини для організації і здійснення протиепізоотичних заходів;

10) забезпечувати здійснення протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини;

11) накладати адміністративні стягнення відповідно до закону.

  • Головне управління ветеринарної медицини очолюють начальники-

головний державний інспектор ветеринарної медицини в Херсонській області.

  • Начальник Головного управління має заступників, які за посадою є заступниками головного державного інспектора ветеринарної медицини в Херсонській області.
  • Заступники призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного управління за погодженням Держкомветмедицини.
  • Спеціалісти ветеринарної медицини Головного управління є за посадою державними інспекторами ветеринарної медицини, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного управління.

- здійснює керівництво діяльністю Головного управління і підпорядкованих їм державних підприємств, установ та організацій ветеринарної медицини;

- організовує роботу Головного управління, розподіляє обов'язки між заступниками і затверджує посадові інструкції працівників Головного управління;

- видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження, приписи та вказівки щодо виконання протиепізоотичних і ветеринарно-санітарних заходів, які є обов'язковими для органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, та приписи, які є обов'язковими для суб'єктів господарювання усіх форм власності;

  • призначає та звільняє з посад:

- начальників управлінь ветеринарної медицини в районах, м. Херсон та Нова Каховка;

- начальників Херсонської обласної державної лікарні ветеринарної медицини та міста Херсон;

- директорів Херсонської обласної та міжрайонних державних лабораторій ветеринарної медицини;

- погоджуює призначення, переміщення та звільнення начальника відділу ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів УМВС України в Херсонській області, начальників районних та міських  державних лікарень ветеринарної медицини,   директорів районних державних лабораторій ветеринарної медицини та завідувачів державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках;

- вносить пропозиції Держкомветмедицини про поліпшення матеріально-технічного забезпечення підпорядкованих головним управлінням державних підприємств, установ і організацій ветеринарної медицини;

- підтверджує відкриття мисливського сезону на певній території після проведення обов'язкового епізоотичного обстеження мисливських угідь;

- вводить у разі виникнення карантинних захворювань тварин попередні карантинні обмеження;

- розробляє та подає на затвердження Держкомветмедицини штатні розписи, кошториси та плани асигнувань бюджетних програм головних управлінь;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання головних управлінь та проведення протиепізоотичних заходів;

- затверджує положення, штатні розписи, кошториси та плани асигнувань підпорядкованих відповідно до пункту 3 цього Положення державних установ ветеринарної медицини;

- перерозподіляє кошти, виділені на утримання державних установ, що належать до сфери їх управлінь, у межах затверджених асигнувань;

- організовує роботу із запобігання проявам корупції, виявлення та припинення її проявів, усунення наслідків корупційних дій.

Головний державний інспектор ветеринарної медицини в Хероснській області, його заступники, державні інспектори ветеринарної медицини розглядають справи про адміністративні правопорушення та накладають адміністративні стягнення на посадових і юридичних осіб відповідно до Закону.

Посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд, забезпечуються форменим одягом за рахунок коштів Державного бюджету України.

При Головному управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до їх компетенції, обговорення найважливіших напрямів діяльності та розвитку ветеринарної медицини утворюються колегії у складі начальника Головного управління (голови колегії), їх заступників, а також керівників державних установ ветеринарної медицини. До складу колегій можуть входити посадові особи інших державних органів ветеринарної медицини (за згодою).

Склад колегій та положення про них затверджує Держкомветмедицини.

Рішення колегій впроваджуються наказами Головного управління ветеринарної медицини в Херсонській області.

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо поліпшення діяльності та організації ветеринарної справи, профілактики хвороб і вирішення інших питань при головних управліннях можуть створюватися наукові, науково-технічні, методичні ради або комісії з включенням до їх складу вчених і висококваліфікованих спеціалістів, представників відповідних органів та організацій (за згодою).

Склад цих рад або комісій та положення про них затверджуються начальником Головного управління.

 Фінансування, матеріально-технічне забезпечення Головного управління та підпорядкованих їм державних установ здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.

Кошториси, штатні розписи Головного управління затверджуються Держкомветмедицини.

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами законодавства.

 Головне управління є юридичними особами, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, бланки і печатки із зображенням Державного Герба України та своєю назвою, а також бланк і печатку з написом "Головний державний інспектор ветеринарної медицини в Херсонській області.

Відомості щодо фінансування Головного управління ветеринарної медицини в Херсонській області:

1. Кошторис на 2012 рік

2. Звіт про надходження та використання коштів за І квартал 2012 року.

3. Баланс за І квартал 2012 року

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

управління ветеринарної медицини в Херсонській області

                     І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників управління ветеринарної медицини в Херсонській області (далі - Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Закону України "Про державну службу", Кодексу законів про працю України, Положення про державну інспекцію з карантину рослин по  Херсонській області та інших нормативно-правових актів.

2. Правила визначають функціональні обов'язки працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни.

3. Правила є обов'язковими для всіх працівників управління.

II. Порядок прийняття і звільнення державних службовців та інших категорій працівників

4. Порядок прийняття на державну службу регулюється відповідно до статті 15 Закону України "Про державну службу". Прийняття на державну службу на посади четвертої - сьомої категорій, передбачених статтею 25 зазначеного Закону, здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, передбачених іншими законодавчими актами України.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 (169-2002-п) "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців".

Призначення на посади та звільнення з посад працівників управління ветеринарної медицини в Херсонській області здійснюється начальником управління, заступників начальника управління - за погодженням з головою Державного департаменту ветеринарної медицини України.

5. Прийняття на роботу працівників які не відносяться до категорії державних службовців здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства. Конкурсна основа при цьому не застосовується.

6. При прийнятті на роботу, кандидат повинен пред'явити:

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу та інші документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 № 731 "Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади".

Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред'явлення яких не передбачено законодавством.

7. Укладення трудового договору оформляється наказом по управлінню, з яким працівник ознайомлюється під розписку.

8. При укладенні трудового договору може застосовуватися обумовлений угодою сторін строк випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручається виконувати. Випробування встановлюється згідно з законодавством на строк:

     - для державних службовців - до шести місяців,

     - для інших категорій спеціалістів і службовців, а також обслуговуючого персоналу - до трьох, а в окремих  випадках, за погодженням з профкомом, - до шести місяців;

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування, і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

9. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 23.10.2000 року № 58, про що робиться письмове засвідчення в його особовій справі.

10. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу керівник структурного підрозділу зобов'язаний:

- ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами та оплатою його праці;

- ознайомити його з цими Правилами;

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил по охороні праці тощо.

11. На кожного працівника, протягом п'яти днів, виписується трудова книжка в порядку, встановленому законодавством.   12. Переведення працівників на іншу роботу здійснюється згідно із законодавством.                                                        13. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначеному законодавством.

Державні службовці та інші працівники управління мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво управління письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, керівництво управління повинно розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

За домовленістю між працівником і керівництвом управління трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

Розірвання трудового договору за ініціативою адміністрації управління не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету управління, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України "Про державну службу", а саме:

1) порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);

2) недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16;

3) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби (стаття 23);

4) відставки державних службовців, які займають посади першої або другої категорії (стаття 31);

5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі ( стаття 12);

6) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17;

7) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13.

Зміна керівників або складу державних органів не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.

Припинення трудового договору оформляється наказом по управлінню. 14. В день звільнення адміністрація управління зобов'язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення і провести з ним повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності з наказом та законодавством з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

III. Основні обов'язки і права державних службовців та інших категорії працівників

15. Основними обов'язками державних службовців та інших категорій працівників управління є:

- додержання Конституції України, інших актів законодавства України, положення про управління ветеринарної медицини в Херсонській області, а також посадових інструкцій і цих Правил;

- забезпечення ефективної роботи та виконання завдань, поставлених державними органами відповідно до їх компетенції;

- сумлінне виконання покладених на них обов'язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання рішень державних органів вищого рівня чи їх посадових осіб, наказів, розпоряджень і доручень керівництва управління та керівників відповідних відділів у межах визначених повноважень;

- ініціатива та творчість у роботі;

- недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;

- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

- постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;

- підвищення продуктивності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо удосконалення робочого процесу і організаційної структури підрозділу;

- дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки, санітарії, гігієні праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;

- вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов'язків, та негайне повідомлення про це керівництва управління;

- утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

- збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

16. Державні службовці та інші категорії працівників управління мають право:

- користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

         - на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, працівників управління та інших осіб;

-  брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (в межах своїх повноважень);

- на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється (якщо він державний службовець), якості виконання своїх обов'язків, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

- захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та у судовому порядку.

17. Конкретні обов'язки та права працівників управління визначаються у посадових інструкціях, що затверджуються начальником управління.

IV. Основні обов'язки керівництва інспекції

18. Керівництво управління зобов'язане:

- неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

- створювати для працівників управління умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці;

- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців та інших працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлені терміни ( 15 та 30-31 числа кожного місяця);

- здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

- забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки відповідно до законодавства;

- сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;

- застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

- у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації в зв'язку з умовами праці;

- забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників.

У випадках, передбачених законодавством, керівництво управління здійснює свої повноваження разом або за погодженням з обєднаним профспілковим комітетом.

V. Робочий час і його використання

19. Тривалість робочого часу державних службовців та інших категорій працівників інспекції відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Відповідно до діючого режиму роботи у центральному апараті управління встановлено такий трудовий розпорядок:

початок роботи з 8.00 години - протягом тижня;

перерва на обід з 12 години до 12 години 45 хвилин - протягом тижня;

кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер - о 17 годині 00 хвилин, в п'ятницю - о 15 годині 45 хвилин;

напередодні святкових та неробочих днів кінець робочого дня скорочено на одну годину.

Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці та інші категорії працівників управління можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні у встановленому законодавством порядку, робота за які компенсується відповідно до трудового законодавства.

20. Керівники відділів управління зобов'язані організовувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня.

21. Забороняється в робочий час:

- відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і проведення різних заходів, що не пов'язані з основною діяльністю;

- скликати збори, засідання і різного роду наради з громадських справ.

22. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і керівництвом управління може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

23. Відповідно до статті 35 Закону України "Про державну службу" державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством. Державним службовцям, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

------------------------------------------------------------------

|Стаж державного службовця       | 10  | 11 | 12 | 13 | 14  | 15 більше

|______________________________________________

|Кількість календарних

|днів додаткової відпустки            |  5  | 7   | 9   | 11  | 13  | 15   

      |

Державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку встановленому чинним законодавством. Невикористану частину щорічної відпустки як правило надавати працівнику до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

24. Умови, тривалість і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників управління встановлюється згідно з Законом України "Про відпустки" та Кодексом законів про працю України.

25. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється керівництвом управління за погодженням з обєднаним профспілковим комітетом з врахуванням необхідності забезпечення роботи інспекції і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 10 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників управління.

VI. Заохочення за трудові досягнення та успіхи в роботі

26. За сумлінну працю в управлінні, зразкове виконання службових обов'язків та за інші досягнення в роботі передбачаються такі форми матеріального та морального заохочення:

- оплата праці (надбавки, доплати, преміювання);

- нагородження цінними подарунками;

- нагородження трудовою відзнакою "Знак Пошани", Почесною грамотою інспекції, облдержадміністрації, Державного департаменту ветеринарної медицини України, Кабінету Міністрів тощо;

- оголошення подяки.

Порядок застосування заохочень передбачений статтею 144 Кодексу законів про працю України.

За особливі трудові заслуги працівники управління можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

Питання щодо застосування заохочень до працівників управління подається на розгляд у встановленому порядку начальнику управління.

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

27. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

Питання щодо притягнення працівників управління до дисциплінарної відповідальності подається на розгляд у встановленому порядку начальнику  управління.

28. За порушення трудової дисципліни можуть застосовуватись такі дисциплінарні стягнення:

- догана;

- звільнення з роботи.

До державних службовців, крім зазначених стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до 1 року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду.

Стягнення застосовуються у порядку, передбаченому законодавством.

29. Дисциплінарне стягнення застосовується керівництвом управління безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

30. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво управління повинно зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення керівництво повинно враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

31. Наказ про накладення дисциплінарного стягнення з обумовленням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку. Наказ в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників  управління.

32. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.

33. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Начальник управління з своєї ініціативи чи за клопотанням керівника відповідного рівня може видати наказ про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.